Japan-Koi verschiedene Koi Varitäten

  • Yamabuki, Kohaku, Showa, Sanke, Asagi, Ochiba, Tancho, Chagoi, Karashigoi, Shusui , Platinum, Goromo, Ki | Shiro | Hi Utsurui usw.
  • Züchter aus Japan Marusei, Maruhiro, Oofuchi, Yagenyi, Izumiya, Marudo, Aoki Masiki, Kase Conias, Otzuka, Sakai, Danichi usw.